Betaling

• Vi anbefaler alle våre pasienter om å betale med kort for alle våre tjenester.

• Ved utskrift/tilsending av faktura/giro vil det bli lagt til et gebyr. Dette gebyret er lovregulert, se denne lenken

• All fakturering og innkreving administreres av Arvato. Dersom du vil betale via faktura, vil ditt navn, adresse, telefonnummer og besøksdato sendes til Arvato.

• Alle henvendelser vedrørende faktura skal rettes til Laksevåg Legesenter.

Uteblitt fra avtalt time

• Dersom man uteblir fra time, vil man bli faktuert iht. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege, merknad B2. Faktura vil være pålydende konsultasjonstakst + fakturagebyr.

Fra merknad B2 i forskriften:
«For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan pasienten avkreves konsultasjonshonorar. Dette dekkes ikke av folketrygden. Beløpet anses ikke som godkjent egenandel (..). Slik betaling kan kreves av alle pasienter som er fritatt for betaling av egenandel.»