Prisliste Laksevåg legesenter 2024/2025

Erklæringer inngår ikke i frikortgrunnlaget.
Attester som ikke kan sendes elektronisk , de skal hentes. Uavhentede erklæringer sendes pr. post til bestiller, og det tilkommer da et adm/fakturagebyr etter ca. 2 uker. 

Førerkort og annen transport-relaterte søknader
Førerkortkr 800,-
TT-kort søknadkr 350,-
Handicap-parkeringssøknadkr 400,-
Sport- og Yrkesattester 
Motorsportforbundkr 700,-
Politi-høyskolenkr 1.500,-
Fritidsdykkingkr 1.500,-
Yrkesdykker kr 2.500,-
Andre Erklæringer
Adopsjonkr 1.500,-
Schengen/medikamentattestkr 100,-
Eksamenstilpasningkr 200,- / 400,-
Attest forsikring ved sykdom ved reisekr 200,-
Lånekassesøknad / uttale ved sykdom kr 300,-
Særskilte attester etter avtalekr 1.000,- til 2.000,-,
avhengig av tidsbruk
Øvrig
Vaksinering uten annen avtale  og uten legekonsultasjonkr 150,-
gulfeber vaksinering i tilleggkr 200,-
Kortisoninjekson forbrukkr 200,-

Betaling

• Vi anbefaler alle våre pasienter om å betale med kort for alle våre tjenester.

• Ved utskrift/tilsending av faktura/giro vil det bli lagt til et gebyr. Dette gebyret er lovregulert, se denne lenken

• All fakturering og innkreving administreres av Riverty. Dersom du vil betale via faktura, vil ditt navn, adresse, telefonnummer og besøksdato sendes til Riverty.

• Alle henvendelser vedrørende faktura skal rettes til Laksevåg Legesenter.

Uteblitt fra avtalt time

• Dersom man uteblir fra time, vil man bli faktuert iht. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege, merknad B2. Faktura vil være pålydende konsultasjonstakst + fakturagebyr.

Fra merknad B2 i forskriften:
«For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan pasienten avkreves konsultasjonshonorar. Dette dekkes ikke av folketrygden. Beløpet anses ikke som godkjent egenandel (..). Slik betaling kan kreves av alle pasienter som er fritatt for betaling av egenandel.»