Elisabeth Vågen Ulset

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Marte Hemmer

Lege

Allmennlege i spesialisering

Er ikke på kontoret onsdager.

Ingeborg Maria Kallay

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Marit Thorsheim Rekve

Lege

Spesialist i allmennmedisin

 

Mari Bryhn Hovland

Lege

Mari tar over hjemmelen for dr Eggen fra 1. oktober 2023.

Zakia Mohammadi

Aut. Helsesekretær

Marianne Skaar Jansen

Aut. Helsesekretær

Helsesekretær, ansatt siden 1997.

Stine Rand Eian

Aut. Helsesekretær