Vi vaksinerer den 3 dose Pfizer Covid- 19 vaksine i november. Alle over 65 år får tilbud hos oss. Hvis du ikke har blitt oppringt - så ring oss . Det skal ha gått 6mndr fra Pfizer dose 2, og det må gå 1 uke mellom influensavkasine og Covid vaksine.

Hvis du ikke rekker vaksine hos oss , da må du melde til vaksinering i regi av Bergen Kommune. Du skal få brev fra kommunen i uke 43 vedr dette.