Pga pandemien vil vi gjennomføre vaksineringen på en annen måte enn før.   Nærmere informasjon vil følge på hjemmesiden her når vi vet mer.