Åpning av barnehager og skoler

Den nasjonale veilederen for smittevern i barnehager er kommet:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/covid-19-smittevern-i-barnehager/er-det-barn-og-ansatte-det-ma-tas-spesielle-hensyn-til/voksne-foresatte-ansatte