Kontoret er åpent for ordinær  timebestilling for vanlig medisinske problemstillinger for deg som ikke har luftveisinfeksjon. Det er åpnet egne luftveispoliklinikker i bydelene, derfor er det ikke øket risiko for smitte ved fastlegekontorene.    Alle med luftveissymptomer  eller mistanke om smitte med Coronavirus må ta kontakt med oss pr sms eller pr tlf for videre avklaring. 

Gjelder det vanlige problemstillinger bestiller du time som før  

Henvendelser pr sms/ Helserespons kan ikke brukes som ØH - kontakt ,  dette er ikke en kanal for rask tilbakemelding eller rask avgjørelse, da må du ringe , eller kontakte nædnummer legevakt eller 113