Hvis du sender melding til din lege via sms kan du regne med svar i løpet av 3 dager. Hvis noe haster må du ringe oss.