Vi har sykdom hos helsesekretær og blir derfor nødt til å endre telefontiden til 08.30- 11.00 og 13.00- 14.15

Fra uke 34 regner vi med at alt er som før.