Viktig !

Husk å bestille medisiner i tide før sommerferieavviklingen.

Alle rutinekontroller , forlengelse av sykmeldinger etc skal foretas av egen lege og bestill deg time hvis dette gjelder deg. 

Ferieavviklingen starter f.o.m. 1 juli-19, dvs uke 27

Eggen og Kallay har ferie ukene 27- 28- 29

Ulset ferie uke 28 og 30 og 31

Rekve ferie uke 30, 31 og 32.