Vår kollega dr Marte Hemmer er i svangerskapspermisjon. Hun kommer tilbake  i praksisen 1 april 2020. 

dr Marianne Warloe er hennes vikar.