Vår kollega dr Marte Hemmer går ut i svangerskapspermisjon fra første uken i juni- 19. Hun kommer tilbake  i praksisen 1 april 2020. Fra 1juni til 1 september er kollega her dr E.Vågen ULset hennes vikar , og fra 1.september er dr Marianne Warloe vikar.