Mange har i disse dager fått brev om at de har mistet fastlegen sin ( dr Haugen slutter 1 januar - 19)

Det vil bli ansatt ny lege for dere iløpet av våren - 19, og i ventetiden får dere gå til en av oss andre legene ved Kontoret . Ingen skal med andre ord måtte skifte legekontor av den grunn.