Det er gledelig for oss å lese at sms-tjenestene høyst sannsynlig blir videreført ut kalenderåret. I et utdrag fra fastlegen.no kan vi lese at:

Kongsberg og Eiker Tingrett har i en såkalt midlertidig forføyning besluttet at Hove Medical Systems AS plikter å opprettholde integrering av Helserespons i System X for Øyelegene AS og Privatsykehuset Haugesund AS inntil 31.12.2018.

Hove må også betale saksomkostningene til motparten.


Selv om saken kun gjelder de to nevnte klinikkene, er det liten grunn til å tro at Hove vil ta sjansen på å bli målet for lignende søksmål fra andre kunder, og det er derfor grunn til å anta at integrasjonen vil fortsette for alle kunder.

Saken kan leses i sin helhet her.