Bestill time med SMS

Send til 2097:

LVL fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

LVL 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Viktig informasjon om Koronaviruset

Fravær fra videregående skole

Nye fraværsregler for videregående skoler gjør at vi mottar en del henvendelser fra elever som ber om legeerklæring for fravær grunnet sykdom. De nye reglene er tilgjengelig her.

Det er vikitig å vite at fravær grunnet sykdom hvor man har legeerklæring vil fortsatt føres på vitnemålet, men det regnes ikke med når man beregner 10%-fravær med tanke på standpunkt/terminkarakter.

 

Fravær grunnet sykdom, hvor man er under 10%-grensen trenger man ikke legeerklæring for. Det er først når man overstiger eller står i fare for å overstige denne grensen at man trenger legeerklæring.

 

Her er en oversikt over hvordan vi kan hjelpe dere

  1. Fravær kan kun attesteres ved personlig fremmøte.

  2. Attester kan ikke tilbakedateres. Det betyr at man må møte på legekontoret den dagen man er syk.

  3. Kostnaden for legeerklæring dekkes av vanlig konsultasjonstakst for legetime med eventuelt tillegg for undersøkelse hos spesialist i allmennmedisin. Egenandeler blir da 152 kr + evt. 49 kr (spesialist).